Het Reidingspark 3: de huis, tuin en keukeneend.

wilde-eend10

Ineens kwam zij de wal op, in de buurt van de muskuseend. Ja, dan ga ik er ook voor als ik toch al bezig ben met close ups te maken, of ook wel marco genoemd… als vind ik dit net weer een te grote statement, macro fotografie voor deze huis, tuin en keukeneend.

wilde-eend12

Het is ook een momentopname natuurlijk en of mijn camera net goed op tijd de klik pakt. Hoe dan ook, ik ben tevreden thuis gekomen met een paar kiekjes van deze prachtige poetsende wilde eend… waar weinig huis, tuin en keuken aan is.

wilde-eend11

Eén van de meest bekende en geliefde vogels in Nederland is de wilde eend, ook wel Mallard of Anas Platyrhunchos (Latijn) genoemd. Ze komen veel in het wild voor en je hoort ze van grote afstand druk met elkaar communiceren. Met name het vrouwtje zet graag een luid gekwaak op. Er is veel over deze dieren bekend en het is interessant om de Wilde eend eens beter te bekijken.

wilde-eend13

Het vrouwtje is minder kleurrijk en is vaak bruin als schutkleur. Dit komt goed van pas tijdens het broeden. De woerd en de eend hebben als overeenkomst de blauw-paarse vleugelspiegel of tekening, die je over het verendek heen ziet. Ze hebben oranje poten en een gelige of bruine, brede, platte snavel. Een volwassen wilde eend is ongeveer tussen de 51 en 62 cm groot, met een spanwijdte van 91 tot 98 cm. Ze wegen tussen de 700 en 1500 gram. De Wilde eend leeft ongeveer 15 jaar.

wilde-eend14

15 jaar dus, kunnen ze leven, ongeveer… wowwww dat is nu iets, waar ik eigenlijk nog nooit bij stil heb gestaan. Nu dus wel, je kijkt soms direct met andere ogen naar iets wat je altijd al ziet of kent. Ik wel tenminste!

wilde-eend15

Bron: eend.net

In elk geval, toen ik weg wilde gaan, zag ik vanuit mijn ooghoek nog iets. Langzaam benaderde ik het allemaal. Toen bleek.. al snel… dat deze poetsende eend, ook mama is…

Morgen meer.

Ik wens iedereen een fijn Pinksterweekend toe en wees slim! #StayHome #StaySafe!

Reidingpark 2: de muskuseend

muskuseend4

De muskuseend, weet ik nu. Die lag tijdens mijn rondje kattenkruid op de foto zetten ineens midden op het pad. Zo apart hier in dit parkje. Alle eenden zijn hier op hun gemak, redelijk op hun gemak dan. Sterker nog, als je gaat zitten op een bankje, dan komen sommigen al naar jou toe, in de hoop dat je ze wat te eten zult geven. Maar nee, dat doe ik dus niet.

muskuseend5

Ik stond er redelijk ver vanaf, wilde het niet verstoren, dit beeld. Enige tijd bleef ik ook staan en maakte een aardige serie.

De Muskuseend of de Kaapse eend komt oorspronkelijk uit Midden- en Zuid-Amerika. In de 16e eeuw is hij door Spaanse ontdekkingsreizigers meegenomen naar Europa. Deze Muskuseend was in Peru en Mexico gedomesticeerd en werd vooral gehouden voor het bijzonder lekkere vlees. De Muskuseend wordt nog steeds gezien als een culinaire delicatesse, alleen dan met de naam Barbarie eend.

De close ups, voor zover dat lukt staand, van bovenaf bla. In elk geval was deze eend op zijn of haar gemak, want het sloot de oogjes. ~klik op een foto voor groter en slideshow~

De Muskuseend is, zoals eerder benoemd, een gedomesticeerd soort. Door de jaren heen heeft de Muskuseend zich zo goed aangepast, dat hij prima kan overleven in de wilde natuur van Nederland. Maar ook in woonwijken kan hij prima zijn weg vinden. Muskuseenden eten gras, voedselresten, wormen, insecten, amfibieën, vissen en reptielen.

muskuseend22

En vanaf een andere kant, want ja, er zaten nog meer eenden… Inmiddels passeerden er ook andere mensen voorbij de muskuseend, maar die bleef gewoon liggen.

Bron van info: eend.net

Morgen de huis – tuin en keuken-eend?

Het Reidingpark of de Bult

reidingpark1

Dit is het nog niet hoor, maar daar kom ik wel uit. Een vriendin van mij, oud klasgenoot vangt met regelmaat katten op, kittens, oudere katten, en dat voor de dierenbescherming maar dan thuis. Zij weet niet beter eigenlijk, gezien toen wij vriendinnen en klasgenoten waren, haar moeder dit ook al deed toen wij tiener waren. Sterker nog, later toen ik ging samen wonen, heb ik twee kittens officieel bij haar opgehaald samen met mijn ex man. Bij de moeder toen nog dan. 😉

reidingpark2

Op FB, zag zij hoe Liefste bezig is met een krabpaal te maken, maar ze las het niet goed, hahaha what else is new? En ze vroeg waar Picasso aan moest krabben dan? Ja, de paal is nog langer niet klaar! DAt komt nog, oh hahahaha. En er kwam een riedeltje over kattenkruid. En ik zei.. nou ja, ik hoef maar het centrum van Drachten in te gaan, het staat hier vol in de plantsoenen met kattenkruid…

Daarom maakte ik een rondje, nee, jullie zien niet alles, de tweede foto is al bij het Reidingpark. Of zoals Liefste zegt, de Bult… het waarom?

reidingpark3

Nou ja, moet ik het nog duiden? Achterin? al die betonnen bankjes op een bult dus? 😛 hahahaha morgen gaan we verder met de voorgrond… wat daar ligt.

Oh ja, ik heb het maar even via google opgezocht, het heet dus eigenlijk het Reidingpark weet ik nu.

Op de ‘Kaart van Dragten en omstreken in de Grietenij Smallingerland’, in 1840 uitgegeven door W. Eekhoff, Leeuwarden en afgedrukt op de pagina’s 12 en 13 van Smelnes Erfskip uitgave nr. 12 april 2007, ziet u dit slot van grietman Van Harinxma thoe Slooten naast het pand van de familie Reiding gesitueerd. In het Notarieel archief van beide Drachtster notarissen wordt vermeld dat in 1831, onder nummer NAD 32.038 nr. 3527, de verkoop heeft plaatsgevonden van ‘een vruchtbaar stuk land mede in de Zuiderdragten, ten oosten van het vorige perceel, de woning van de familie Reiding, gedeeltelijk tot tuinen en overigens tot wandelbosje aangelegd, voorzien van een berg, een uitmuntend uitzicht over de dorpen Drachten opleverende’.

Het park met de berg was er dus in 1831 en staat op de oudste kadasterkaarten (1832) ingetekend.Dat het park met de berg er al veel eerder was wordt aangetoond bij lezing van een verslag van het familieberaad tussen Sytse Fokkes Reiding en zijn vier kinderen Anna Catharina, Fokke, Aan en Eduardina. Sytse Fokkes Reiding was op 18 juli 1821 bij het overlijden van zijn echtgenote Hebbeltje Feenstra weduwnaar geworden waarna familieberaad moest worden gehouden over de afhandeling van de nalatenschap die ‘bestond uit een huis met twee kamers en een varkenshok, waarachter een schuur met 8 koe- en 4 paardenstallen, op nummer 78 te Zuiderdrachten. Aan de voor- en achterzijde een tuin met bomen en bosschages, waarop een berg met de daarop staande koepel, ter grootte van 3 bunder. Verder twee stukken weiland ter grootte van 4 bunder’.

Bron: ~Drachten, een terugblik in de tijd~

 

Holwert: Eindelijk! Bij de kwelder(s)

holwert-kwelders17

Zo dan, eindelijk bij de laatste reeks van deze roadtrip, en eindelijk bij de kwelder(s) aangekomen waar je ook kunt zitten, en zelfs de kwelder op kunt lopen. En op de bovenstaande foto, voor wie goed kijkt, ik blijf het altijd mooi vinden, in de verte de boot.. net of deze op land ligt.

holwert-kwelders18

Natuurlijk kijken jullie al dagen naar de kwelders bij Hallum, Ferwert en nu bij Holwert aan, maar toch… dit blijft bijzonder om in het echt te zien, en ook te kunnen lopen.

holwert-kwelders20

Een kwelder (ook: gorsgroeze/groesschol of schor(re), de verschillende namen zijn regionaal) is een begroeide buitendijkse landaanwas die bij een gemiddeld hoogwater niet meer onderloopt. De wetenschappelijk naam voor het natuurtype dat op een kwelder kan ontstaan is Puccinellion maritimae (=zilte graslanden). Alleen bij erg hoge waterstanden komt hij blank te staan. De term wordt ook wel gebruikt voor een onbedijkte aangeslibde kleibank.

holwert-kwelders21

Bij het onderlopen van een slik tijdens vloed, blijft er telkens wanneer het water wegloopt wat nieuwe modder liggen. Hierdoor ontstaat de kwelder, die langzaam maar zeker steeds droger wordt. De laagste delen van een kwelder worden gevormd door geulen, slenken en kreken. Een kwelderwal is een hogergelegen deel van een kwelder, waar bij overstromingen vaak grover materiaal werd afgezet. Een voorbeeld hiervan zijn de kwelderwallen van de oude Middelzee in Friesland. De kwelderwallen zijn te herkennen doordat hierop de dorpen ontstonden.

holwert-kwelders22

Bijvoorbeeld de gordel van dorpen Hijum, Hallum, Marrum, Ferwerd, Blija en Holwerd. Kwelderwallen worden verder gekenmerkt door akkerbouw omdat de grond lichter (zandiger) is dan de overige kweldergronden.

holwert-kwelders23

Kwelders zijn een van de belangrijkste voedsel-, rust- en broedterreinen van vele soorten wad- en zeevogels. Ook veel vis paait aan de randen van de kwelders. De zoutwatermoerassen zijn een kraamkamer voor veel vis. Op de hoger gelegen delen die nog zelden onder water komen, leven in het supralittoraal twee voor dit biotoop heel karakteristieke slakkensoorten: het gewoon muizenoortje en gray’s kustslak.

holwert-kwelders25

Aldus de bron van Wikipedia ~klik~ 

holwert-kwelders26

En de laatste foto die ik nam op deze ene dag toen in juni 2018.

Het was een mooie trip, die ik zeker een keer opnieuw zou willen doen. Dat komt vast een keer goed, er zijn nog zoveel wensen en plannen, maar nul beloften gemaakt 😉 Niets meer veranderlijk dan een boogschutter, en het kan van ooit een keer naar ineens, verwacht het onverwachte keren… Ga je mee Suus? We gaan nu…

En ja… heel vaak zeg ik ja, natuurlijk zeg ik ja, en laat mij leiden door het onverwachte, heel vaak komt dat heel mooi uit… ~zoals hier bijvoorbeeld~ 

Voor nu, is het tijd om weer eens te gaan fietsen denk ik, of opnieuw de archieven in te duiken voor de volgende ronde aan blogs.

 

Holwert: op de pier 2: belofte

holwert-pier2

Na de lunch, ging ik uiteraard nog even naar het einde van de pier. Dan wil je daar ook even rondneuzen natuurlijk en dat was bijzonder. Voelde goed in elk geval. Ik stond heel dicht bij een belofte gemaakt, om in dit jaar van 2018 richting Ameland te gaan, een dagje, maar niet op deze dag, nu wist ik wel waar we eventueel moesten gaan boarden.

holwert-pier1

Ik weet nog dat ik zei: ‘Eerst zien dan geloven….’ Iets in die trant, dat ik het wel zou afwachten, en zou zien tegen de lente/zomer. Hier werd sterk op gereageerd dat hij zijn beloften altijd na komt, waarom ik dit niet accepteerde als in we gaan!

holwert-pier3

Ik vertelde hem over een familielid, die altijd beloftes deed en ze nu niet meer na kan komen omdat zij er niet meer is. Dat je leert als kind, dat een belofte altijd uit komt. Het tegendeel was waar in mijn geval. Als ik alle beloften ooit gemaakt door deze of gene nog moet gaan innen… heb ik echt een probleem omdat sommigen er niet eens meer zijn.

holwert-pier4

Oma neemt je mee naar Indonesië later… oma ging, ik zat thuis… opnieuw de belofte toen ze terug was, met het album van nu op schoot.

holwert-pier5

Oma is zelf ook nooit meer geweest, en zo nog vele beloften gemaakt en gedaan, groot en klein… nimmer waar geworden op eentje na, maar eigenlijk, net niet, het is mijn opa en andere oma, die dit waar hebben gemaakt ooit.

holwert-pier6

Daarom… beloof ik zelf nooit iets! Dit is goed doordacht geweest ooit… ik beloof je niets, maar ik ga mijn best doen! Dat is wat ik jou zal zeggen als je mij iets vraagt.

holwert-pier7

Ik weet niet hoe het komt, maar zodra iemand iets beloofd.. dan denk ik al… laat maar…

holwert-pier8

Wel verwacht ik het onverwachte, ga ik elke dag opnieuw in met positieve gedachten, en ik zie wel waar het schip strand vandaag. En dat bedoel ik dan positief!

holwert-pier9

Het schip vaart, jee.. hoe komt dit nu zo mooi uit? Ik wilde het hier helemaal niet over hebben eigenlijk, haha Het komt zoals het komt!

holwert-pier10

Alleen de vogels vliegen van…. waar zij willen zijn 😉

holwert-pier11

Het schip vaart verder, net als ik, soms drijf ik even, maar dan is er ineens die duik! In het diepe sprong ik enige tijd terug. Ik vertelde over de belofte gedaan richting Ameland, dat ik nog nooit op welk waddeneiland dan ook was geweest…

holwert-pier12

Het was mijn duik… de belofte achter mij latend… door te vertellen… en het voorstel kwam… hij moest toch toevallig naar Texel… binnenkort... ik mocht wel mee…

holwert-pier13

Nog 1 gesprek, met de belofte… maar nee… hij wilde niet praten niks… het hield op voor mij, voelde mij toch al meer mantelzorger en huishoudster dan iets anders. Ik sprong zo diep, en besloot… hoe moeilijk ook… eng zelfs…

holwert-pier14

Maar ja… als ik nu kijk, naar Liefste… die mij dus mee nam naar Texel… gewoon zomaar, omdat hij er toch moest zijn… hadden we een topdag, ook al ging het regenen, dat midden in de zomer, werd het donker op het eiland.

holwert-pier15

Ik kwam weer boven, veilig en wel. Ik ben de belofte zeker dankbaar, nog altijd, want zonder de belofte, was ik Liefste nooit tegen gekomen. Oud collega’s, ze hadden elkaar zelf al jaren en jaren niet meer gezien. Soms kruipt het bloed op een hele rare manier, naar daar… waar het zijn moet.

holwert-pier16

Ik kijk zeker terug op een mooi jaar, van 2018, mijn kleinzoon werd geboren, ik was in de Culturele Hoofdstad te Leeuwarden deze zomer. Een zomer lang Pitch en Putt gedaan, weten jullie dat nog? En heel eerlijk, dat laatste mis ik best wel, vooral de baan van Koudum. het is zeker mijn bedoeling om daar weer eens rond te gaan, een rondje Pitch en Putt, maar het wanneer… dat is de vraag, het komt zoals het komt!

En dankbaar ben ik, en blijf ik.

Wat betekent een belofte voor jou?

Note: zijn woorden of zinnen schuin en vet gedrukt? dan zit er een linkje onder, alles opent in een nieuw tabblad.